Bоденице на рекама, на Расини и на Грашевачкој реци, одвајкада су употпуњавале познати пејзаж речних обала препознатљивом архитектуром грађења. Уз познату мелодију воде, уз једноличан хук воденичног камена, воденице говоре о свом дугом трајању, о постојању, о вршењу стварне и преке људске потребе као што је млевење жита и о присутности домаћина – воденичара и помељара, људи са села. У познатим бруским воденицама: воденици Диска Јеличића, у Рациној воденици, одвијао се богати сценарио бруских боема и ноћобдија који се завршавао у рану зору врућим качамком, врућом пројом, сувим месом и вином. Познате воденице сем ових биле су воденице Лапчевића и Радуловића. Идући према Копаонику, уз Грашевачку реку, па све до Брзећа још увек стоје пркосећи времену воденице мање по обиму, док су у самом селу Брзећу скоро обновљене, а неке и скоро саграђене.Док се меље жито, препричавају се приче и митови од којих је саткана прошлост овог краја.

 

 

 


О АуторуСкок на Врх