една од лепих и веома интересантних туристичких атракција овога краја јесу пољане, односно винска насеља у виногорју. Kaрактеристичне су за винограде, виноградаре и вина. Прављене су од камена и брвана, а у новије време зидају се од опеке. То су повремена насеља за виноградаре у време радова у виноградима и подрумима. Пољане испресецане малим улицама, са обавезном виновом лозом као украсом и симболом грожђа и вина биле су познате још у средњем веку.Стефан Немања је даривао нека од ових насеља манастиру Студеници, а најчешћи власници ових пољана су људи поткопаоничког поднебља. Свака пољана има и своје име Црвена јабука, Покреп, Крушевица и др.Познато је 27 пољана и свака од њих се разликује по неким специфичностима и карактеристикама овог јединственог виногорја.

 

 


О АуторуСкок на Врх