Најаве и догађаји

Кредитом до квалитетније туристичке понуде

У току је конкурс Министарствa трговине, туризма и телекомуникација за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2021. години. Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму. Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. НАМЕНА ПРОГРАМА: 1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева: - изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја, - рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, - набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима, - унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде, - дизајн, припрему производње и производњу сувенира; 2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства. УСЛОВИ: Кредитна средства реализују се преко Фонда за развој, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз валутну клаузулу. Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења кредитних средстава, осим за “green field“ инвестиције којима се финансира изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна се од првог повлачења кредитних средстава. Рок за подношење захтева је 1. септембар 2021. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. октобар 2021. године. Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства. Информације о конкурсу и образац захтева за коришћење кредитних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/3139697.

О АуторуСкок на Врх