ОБАВЕЗНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА

четвртак | 24.09.2020.

Од 1.октобра пријава туриста искључиво електронским путем

 

Фото:Горан Поповић

 

У складу са Законом о угоститељству („Сл.гласник РС“ бр.17/2019) као и Правилником о начину уношења рада,вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података(„Сл.гласник РС“ бр.87/2020) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту попут хостела, преноћишта, коначишта, ботела, хана, конака, етно куће, салаша, виле, кампиралишта, кампинг одморишта, кампинг стопа и др, у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма, у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, -да се евидентирају тако што ће поднети пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази. Позивају се сви угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту на територији општине Брус да испуне своју законску обавезу и да поднесу пријаву Општинској управиопштине Брус ради уношења података у Централни информациони систем Е-туриста ради несметаног обављања делатности. Од 1.октобра 2020.године угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе искључиво преко ЦИС-а Е туриста. Све потребне информације можете добити у згради Општинске управе Брус, приземље, канцеларија број 10, Туристичкој организацији општине Брус, као и на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС.

 

web design SIKI © Copyright 2016. Туристичка организација општине Брус, сва права задржана